Biomass Energy Project S.A.

AkcjonariatAkcjonariat

Kapitał zakładowy wynosi 1 687 500 PLN i dzieli się na 16 875 000 akcji objętych w sposób następujący:

  • Spółka prawa bułgarskiego „BULBIOENERGY” 19.57 %
  • Irena Pałka 14.83 %
  • Zbigniew i Barbara Gąsior 11.85 %
  • Julianna Pałka 6.99 %
  • Paulina Juszczakiewicz wraz z Agroprim Sp. z o.o. 6.43 %
  • Pozostali akcjonariusze 40.32 %